Informace o screeningu vyšetření sluchu v 5. letech

 
        Desatero pro screeningu sluchu 5 letých dětí
 
 1. Praktický dětský lékař posílá dítě vrámci preventivní prohlídky v 5 letech dítěte na vyšetření sluchu k ORL lékaři nebo foniatrovi.
 2. Screening sluchu v 5 letech věku se neprovádí u dětí, u kterých již byla diagnostikována trvalá porucha sluchu v minulosti nebo celkový a mentální stav dítěte nedovoluje vyšetření tónovou audiometrií.
 3. Screening sluchu provádí ORL lékař nebo foniatr.
 4. Obsahem screeningu sluchu 5letých dětí je anamnéza osobní a rodinná, spolu s ORL vyšetřením včetně otoskokopie a tónová audiometrie.
 5. Tónová audiometrie se provádí v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny definované intenzity na frekvencích 0, 5, 1, 2 a 4 kHz. Výsledek vyšetření hodnotí ORL lékař nebo foniatr.
 6. Výsledek screeningu předává lékař ORL/foniatrie formou zprávy praktickému dětskému lékaři.
 7. Screening vykazuje lékař zdravotní pojišťovně jako zdravotní výkon „Audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let (kód 71112)“.
 8. Výsledek tónové audiometrie je zapsán lékařem ORL /foniatrem nebo dětským lékařem do Zdravotního a očkovacího průkazu dítětena stránku preventivní prohlídky v 5 letech dítěte (tónová audiometrie v normě, nedoslýchavost vlevo, vpravo nebo oboustranně).
 9. V případě poruchy sluchu provede ošetřující ORL lékař nebo foniatr další vyšetření k diagnostice nedoslýchavosti a naplánuje další postup.
 10. Seznam ORL a foniatrických pracovišť provádějících screening sluchu v 5 letech dítěte tónovou audiometrií lze nalézt na https://www.otorinolaryngologie.cz
   
 
Adresář pracovišť zajišťujících screening sluchu dětí ve věku 5 let
(seznam k 27.3.2019)
 
Jihomoravský kraj
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a Lékařská fakulta
  MU v Brně
  , MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
 • ORL oddělení Nemocnice Břeclav, MUDr. Michal Beitl
 • ORL oddělení Nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, Vyškov,
  MUDr. Stanislav Korman
 • Dětská nemocnice Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 212/9, Brno,
  Prof. MUDr. Ivo Šlapák
 • ORL FN Brno, Černopolní 9, Brno, 61300, MUDr. Dagmar Hošnová
 • ORL pracoviště, nemocnice Kyjov Foniatrie, MUDr. Martina Kubeková
 • Oddělení pracoviště, J. Jánského 11, 66902, nemocnice Znojmo, MUDr. Jan Urban
 • Nemocnice Blansko, ORL ambulance, Sadová 33, 678 31, Blansko,
  MUDr. D. Janeček, MUDr. L. Lavička
 • HV Medicals.r.o., nám. 28. dubna 1069/2, 635 00 Brno Bystrc,
  MUDr. Hana Černá, Ph.D.
 • ORL Foniatrie s.r.o, Tovární 14, Znojmo, MUDr. Jajtnerová
 • Dětská ORL s.r.o., Pekařská 84, Brno, MUDr. Pavel Horník
 • BROMIMED s.r.o., Brno, Vídeňská 55, 63900, MUDr. Anna Bechyňská
 • ORL Ordinace, U nemocnice 1, Břeclav, MUDr. Zapletalová Leona
 • ORL foniatrie Břeclav, Bří. Mrštíků 38, MUDr. Dagmar Pluháčková
 • ORL ambulance, MUDr. Jana Lattová, Vídeňská 8, 66902 Znojmo,
  MUDr. Jana Lattová
 • ORL Moravský Krumlov, MUDr. Libor Vykoupil ORL ambulance
  MUDr. Libor Vykoupil,
 • Dětská ORL, s.r.o Pekařská 440/84,602 00 Brno, MUDr. Pavel Horník,
  MUDr. Šárka Dolníčková
 • ORL ambulance ZAVI s.r.o., Zastávka u Brna Babická 136,
  MUDr. Michaela Bláhová
 • ORL ambulance ZAVI s.r.o., Ivančice, Široká 16, MUDr. Michaela Bláhová
 • AUDIOFon centr. s.r.o., Brno, Obilní Trh 4, MUDr. Mojmír Lejska, Radan Havlík, Bártková, Weberová, Vojnová
 • ENTMed. s.r.o., Dobrovského 23, 612 00, Brno, MUDr. Dalibor Janeček,
  MUDr. L
  ukáš Lavička
 • ORL a FONIATRIE s.r.o., nám. Míru 149, 667 01, Židlochovice,
  MUDr. I
  van Svoboda, MUDr. J. Nezvalová
 • ORL A LOGOPEDIE s.r.o., Josefská 27, 602 00, Brno, MUDr. Dalibor Janeček,
  MUDr. L
  ukáš Lavička, MUDr. Ivan Svoboda
 • ORL ambulance, Obilní trh 4, Brno, MUDr. Martina Šumberová
 • ORL a foniatrická ambulance v nemocnici Boskovice, Otakara Kubína 179,
  Boskovice,
  MUDr. Krunoslav Roglič
 • ORL ambulance, třída Komenského 740/51, Kyjov, 697 01,
  MUDr.
  Richard Strýček
 • ORL ambulance, Národní třída 1959/90, Hodonín, 69501,
  MUDr. Anna Horsáková
 • ORLambulance, Horní Valy 4, Poliklinika Jihovýchod, Hodonín, 69501,
  MUDr.
  Jana Ochotná
 • ORL ambulance, U Polikliniky 1289, Veselí nad Moravou, 69801,
  MUDr.Eva Míšová
 • Rodinné ORL centrum s.r.o, Poliklinika Bílý dům, Žerotínovo nám.533/6, Brno,
  MUDr. Marcela Reitknechtová, MUDr. Gabriela Forstová, MUDr. Petra Marková
 • Foniatrická a ORL ambulance, Výdejna sluchadel s.r.o., Bartošova 1832/5,
  Brno, 602 00
  , MUDr. Marie Pešlová, MUDr. František Pešl
 • ORL ambulance, Poliklinika Hodonín, Národní třída 90, 69501 Hodonín,
  MUDr. Anna Horsáková
 • ORL ambulance MUDr. Cvrkalové s.r.o., Viniční 235, Brno, 64500,
  MUDr. Hana Cvrkalová
 • ORLoddělení, Nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, Vyškov, 682 01,
  MUDr. Zdeněk Jurtík
 • ORL ambulance s foniatrií s.r.o., Palackého třída 2522/137, Brno, 612 00,
  MUDr. Martina Matulová