AKTUÁLNĚ

------------------------------------------------------------------
Zatím očkování dětí na COVID 19 neplánujeme.
------------------------------------------------------------------

Do srpna 2022 se budete u nás v ordinaci setkávat s MUDr. Alicí Habrovou, která je zde na stáži před atestací. Prosím nejedná se o předávání ordinace, zatím, pokud budeme se sestřičkou v pořádku, tak neodcházíme do důchodu.  Dr.Jarošová
------------------------------------------------------------------

Očkování proti menigokokům

Od 1.5.2020 bylo zařazené mezi hrazené očkování i očkování proti menigokokům a to pro děti narozené po 1.11.2019 do roku věku očkování proti meningokokům skup. B a pro děti po ukočeném 1.roku věku do 2.let věku očkování proti meningokokům skup. A,C.Y.W.

------------------------------------------------------------------

Od června 2020 normální provoz, samozřejmě vstup do čekárny s rouškama.

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 540 030 614, 606 281 042, e-mail: mudr.jarosova@centrum.cz). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

9. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

10. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

11. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

12. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,... Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.
 

Vydáno dne 24.5.2020

------------------------------------------------------------------

Omezená registrace nových pacientů z kapacitních důvodů, přijímáme jen z našeho obvodu, po předchozí domluvě!!!

Informace hlavně pro budoucí maminky, které chtějí u nás registrovat miminko.

Omlouvám se, ale pro velké riziko zdravotní nepříjímám miminka po domácím porodu.

-----------------------------------------------------------------

 

 

-