Důležitá telefonní čísla

 

  • RZP 155
  • toxikologické centrum po požití léků aj: 224 919 293
  • FDN Brno: 532 234 111
  • Bílý Dům Žerotínovo nám 3: 533 302 111
  • středisko DROP/problém drogy/: 222 221 431